Historical Overview

Vanaf de eerste Woudschotenconferentie in 1976 een overzicht van de onderwerpen en de keynote speakers in chronologische volgorde. Tevens wordt vermeld uit welke leden het organisatie-comissie bestond
1976 : Van der Sluis (voorzitter), Spijker, Wetterling, Slagt (secretaris)
  Approximatie
     Invited speakers: Grigorieff, Werner, Wuytack
  Discretisatie
     Invited speakers: Bramble, Gourlay, Gustafsson
 
1977 :   Spijker (voorzitter), Dekker, Wetterling, Slagt (secretaris)
  Numeriek oplossen van stelsels niet-lineaire vergelijkingen
     Invited speakers: Bohl, Deuflhard, Robert
  Numeriek oplossen van integraalvergelijkingen
     Invited speakers:Anselone, Baker, Delves
 
1978 :   Wetterling (voorzitter), Dekker, van de Vooren, Slagt (secretaris)
  Numerieke methoden voor stelsels lineaire vergelijkingen, i.h.b. met sparse matrices
     Invited speakers: Paige, Parlett, Reid
  Numerieke methoden voor elliptische en parabolische differentiaal-vergelijkingen
     Invited speakers: Axelsson, Nitsche, Whiteman
 
1979 :   Dekker (voorzitter), van de Vooren, Wesseling, Slagt (secretaris)
  Numerieke behandeling van slecht gestelde problemen in analyse en algebra
     Invited speakers: Brunner, Eldén, Hadeler, Natterer, Wilkinson
 
1980 :   Van de Vooren (voorzitter), Veltkamp, Wesseling, Slagt (secretaris)
  Snelle oplosmethoden voor elliptische differentiaalvergelijkingen
     Invited speakers: Golub, Henrici, Schumann
  Randwaardeproblemen met vrije of bewegende randen
     Invited speakers: Cara, Crank, Ockendon
 
1981 :   Wesseling (voorzitter), van der Houwen, Veltkamp, Verwer (secretaris)
  Stabiliteitstheorie voor stijve beginwaardeproblemen
     Invited speakers: Jeltsch, Liniger, Wanner
  Aspecten van de eindige-elementenmethode
     Invited speakers: Meinguet, Morton, Raviart
 
1982 :   Veltkamp (voorzitter), Axelsson, van der Houwen, Verwer (secretaris)
  Fredholm integraalvergelijkingen met zwak singuliere kernen en elliptische rand-waardeproblemen
     Invited speakers: Brebbia, Nédelec, Wendland
  Recente toepassingen van numerieke algebra
     Invited speakers: Björck, Van Dooren, Stoer
 
1983 :   Van der Houwen (voorzitter), Axelsson, van Veldhuizen, Verwer (secretaris)
  Defectcorrecties en a posteriori foutschattingen
     Invited speakers: Böhmer, Dupont, Stetter
  De rol van software, interval-aritmetiek en supercomputers in de numerieke analyse
     Invited speakers: Duff, Kascic, Stetter
 
1984 :   Axelsson (voorzitter), Boerstoel, van Veldhuizen, Verwer (secretaris)
  De numerieke oplossing van evolutieproblemen met toepassingen op Navier-Stokes- en Eulervergelijkingen
     Invited speakers: Chattot, van Leer, Viviand
  Iteratieve methoden voor niet-symmetrische stelsels van lineaire algebraïsche vergelijkingen
     Invited speakers: Beauwens, Golub, Periaux, Young
 
1985 :   Van Veldhuizen (voorzitter), Boerstoel, Traas, Verwer (secretaris)
  Numerieke methoden voor halfgeleiderproblemen
     Invited speakers: Fichtner, Markowich, de Mey, Polak
  Meerdimensionale approximatie en ijle kleinste-kwadratentechnieken
     Invited speakers: Dahmen, Parlett, Toint
 
1986 :   Boerstoel (voorzitter), Traas, van der Vorst, Verwer (secretaris)
  Numerieke roostergeneratie en adaptieve roosters
     Invited speakers: Baines, Eiseman, Weatherill
  Stabiliteitstheorie in de numerieke oplossing van tijdsafhankelijke partiële differentiaalvergelijkingen
     Invited speakers: Crouzeix, Butcher, Sanz-Serna
 
1987 :   Traas (voorzitter), van der Sluis, van der Vorst, Hundsdorfer (secretaris)
  Het numeriek oplossen van bifurcatieproblemen, en homotopiemethoden
     Invited speakers: Mittelmann, Schwetlick, Spence
  Hyperbolische differentiaalvergelijkingen en zwak reflecterende randen
     Invited speakers: Gustafsson, Lerat
 
1988 :   Van der Vorst (voorzitter), van der Sluis, Spijker, Hundsdorfer (secretaris)
  Domein decompositie methoden voor elliptische randwaardeproblemen
     Invited speakers: Bjørstad, Kuznetsov, Widlund
  Projectie methoden voor niet-symmetrische stelsels lineaire vergelijkingen
     Invited speakers: Manteufel, Saad, van der Sluis
 
1989 :   Van der Sluis (voorzitter), Paardekooper, Spijker, Hundsdorfer (secretaris)
  Parallel rekenen (met bijzondere aandacht voor thans gangbare computer-architekturen)
     Invited speakers: Hockney, McCormick, van der Vorst
  Aspecten van de eindige elementen methode (met bijzondere aandacht voor gemengde eindige elementen)
     Invited speakers: Marini, Verfürth, Wheeler
 
1990 :   Spijker (voorzitter), Axelsson, Paardekooper, Hundsdorfer (secretaris)
  Spectraalmethoden voor de numerieke oplossing van partiële differentiaal-vergelijkingen
     Invited speakers: Deville, Fornberg, Maday
  Numerieke oplossing van gewone differentiaalvergelijkingen - recente ontwikkelingen
     Invited speakers: Hairer, Iserles, Sanz-Serna
 
1991 :   Paardekooper (voorzitter), Dekker, van der Houwen, Sommeijer (secretaris)
  Het oplossen van evolutieproblemen met behulp van waveform relaxatie en andere (parallelle) methoden
     Invited speakers: Bellen, Butcher, Gear, Ruehli
  Eigenwaardenbepaling bij grote matrices, in het bijzonder niet-symmetrische matrices
     Invited speakers: Chatelin, Elsner, Kagström
 
1992 :   Dekker (voorzitter), Hemker, Traas, Sommeijer (secretaris)
  Meerdimensionale approximatie, wavelets en toepassingen in de beeldverwerking
     Invited speakers: Chui, Cohen, Mulansky
  Adaptieve roostermethoden voor partiële differentiaalvergelijkingen
     Invited speakers: Flaherty, Johnson, Mayers
 
1993 :   Hemker (voorzitter), Mattheij, Axelsson, Paardekooper, Sommeijer (secretaris)
  Convergentieversnellingstechnieken: extrapolatie- en continueringsmethoden
     Invited speakers: Brezinski, Georg, Sidi
  Inverse problemen in differentiaalvergelijkingen
     Invited speakers: Chavent, Kunisch, Viergever
 
1994 :   Mattheij (voorzitter), de Groot, van der Vorst, van Veldhuizen, Sommeijer (secretaris)
  Diverse aspecten van High Performance Computing en Networking
     Invited speakers: Joppich, Keyes, Vandewalle, Wijshoff
  Differentiaal-Algebraïsche vergelijkingen
     Invited speakers: Führer, Hairer
 
1995 :   De Groot (voorzitter), Mattheij, Veldman, van der Vorst, Kok (secretaris)
  Domeindecompositie voor iteratieve methoden
     Invited speakers: Chan, le Tallec, Widlund
  Lange-termijnbenaderingen voor dynamische systemen
     Invited speakers: Bengtsson, Laminie, Pascal, Roe
 
1996 :   Veldman (voorzitter), van der Houwen, van der Vorst, Kok (secretaris)
  Iteratieve methoden voor lineaire stelsels met sterk niet-symmetrische matrix
     Invited speakers: Forsyth, Huckle, Saad
  Numerieke methoden voor transportvergelijkingen
     Invited speakers: Jeltsch, Leonard, Williamson
 
1997 :   Van der Houwen (voorzitter), Roose, Wesseling, Kok (secretaris)
  Niet-lineaire randwaardeproblemen (met aandacht voor aspecten als continueringsmethoden en bifurcatie)
     Invited speakers: Doedel, Keller, Mittelmann
  Gegeneraliseerde-eigenwaardeproblemen en singuliere-waardenontbinding
     Invited speakers: Edelman, Sorensen
  Numerieke behandeling van financiële modellen
     Hoevenaars
 
1998 :   Wesseling (voorzitter), Roose, Spijker, Kok (secretaris)
  Aspecten van de integratie van beginwaardeproblemen
     Invited speakers: Burrage, Stuart, Zennaro
  Wavelets en hiërarchische bases
     Invited speakers: Antoine, Dahmen, Oswald
 
1999 :   Schilders (voorzitter), Roose, Veldman, Lioen (secretaris)
  Randwaardenbehandeling voor PDEs
     Invited speakers: Causon, De Zeeuw, Kothe
  Ontwikkelingen in optimalisatie
     Invited speakers: Andersen, Roos, Ta'asan, Toint
 
2000 :   De Groen (voorzitter), van der Houwen, van der Vorst, Kok (secretaris)
  Grootschalige lineaire algebra en modelreductie
     Invited speakers: Frommer, Trefethen, Van Dooren
  Terugblik en perspectieven in de numerieke analyse van gewone differentiaalvergelijkingen
     Invited speakers: Lubich, Spijker, Wanner
  After-dinner speech
     Trefethen
 
2001 :   Vanden Berghe(voorzitter), Cuyt, Veldman, Kok (secretaris)
  Discontinue Galerkin systemen
     Invited speakers: Cockburn, Rebay, van der Vegt
  Symbolisch-numerieke technieken
     Invited speakers: Corless, Emiris, Neumaier
 
2002 :   van der Vorst (voorzitter), van der Vegt, Verwer, Kok (secretaris)
  Eindige elementen: adaptieve roosters (hp-adaptivity)
     Invited speakers: Ainsworth, Flaherty, Schwab
  Eindige elementen: toepassingen en oplostechnieken (waaronder preconditionering, direct solvers, en iteratieve methoden)
     Invited speakers: Fischer, Hackbusch, Wathen
 
2003 :   van der Vegt (voorzitter), Roose, Verwer, Kok (secretaris)
  Bewegende-rand-problemen
     Invited speakers: Abgrall, Osher, Tryggvason
  Matrixfuncties
     Invited speakers: Demmel, Higham, Mehrmann
 
2004 :   Verwer (voorzitter), Reusken, van der Vegt, Kok (secretaris)
  Computational electromagnetics
     Invited speakers: Demkowicz, Hiptmair, Monk
  Geometrische integratie voor ODEs en PDEs
     Invited speakers: Hairer, Leimkuhler, Skeel
 
2005 :   Roose (voorzitter), Mattheij, Reusken, Kok (secretaris)
  Convectie-diffusie-reactie-vergelijkingen
     Invited speakers: Deconinck, Stynes, Axelsson, van Leer
  Signaalanalyse en beeldverwerking
     Invited speakers: Chan, Holschneider, Modersitzki
 
2006 :   Veldman (voorzitter), Schilders, van der Vegt, Kok (secretaris)
  Model-reductie
     Invited speakers: Benner, Freund, Hinze
  Hoge-orde discretisatie methoden
     Invited speakers: Deville, Shu, Steinberg
 
2007 :   van der Vegt (voorzitter), Bijl, Koren, Vandewalle, Kok (secretaris)
  Gekoppelde heterogene problemen
     Invited speakers: Farhat, Wall, Wohlmuth
  Technieken voor numerieke optimalisatie
     Invited speakers: Bandler, Borzì, Pironneau
 
2008 :   Bijl (voorzitter), Schilders, Stevenson, Nool (secretaris)
  Numeriek oplossen van hoog-dimensionale problemen
     Invited speakers: Mohlenkamp, Cools, Schwab
  Bio-wiskunde
     Invited speakers: Sherwin, Gerbeau, Formaggia
 
2009 :   Oosterlee (voorzitter), Schilders, Verwer, Nool (secretaris)
  Recente ontwikkelingen op het gebied van iteratieve methoden
     Invited speakers: Hochbruck, Silvester, Simoncini
  Numerieke methoden en stochastiek in toepassingen
     Invited speakers: Reich, Elman, Burrage
  After-dinner speech
     Sonneveld
 
2010 :   Veldman (voorzitter), Bisseling, Koren, Vuik, Nool (secretaris)
  Parallelle numerieke lineaire algebra
     Invited speakers: Patrick Amestoy, Peter Arbenz, Alex Pothen
  Immersed boundary methoden en Cartesische rekenroosters
     Invited speakers: Gianluca Iaccarino, Petros Koumoutsakos, Rajat Mittal
 
2011 :   Koren (voorzitter), Frank, Oosterlee, Stevenson, Nool (secretaris)
  Rekenkundige methoden voor beeldverwerking
     Invited speakers: Per Christian Hansen, Justin Romberg, Irad Yavneh
  Mimetische discretisaties
     Invited speakers: Pavel Bochev, Alain Bossavit, Blair Perot
 
2012 :   Vuik (voorzitter), Oosterlee, Roose, Veldman, Nool (secretaris)
  Adjoint methodes en optimalisatie
     Invited speakers: Michele Benzi, Andrea Walther, Enrique Zuazua
  Van deeltjes naar continue modellen
     Invited speakers: Rafael Delgado-Buscalioni, Claude Le Bris, Scott MacLachlan
 
2013 :   van Brummelen (voorzitter), Kraaijevanger, Vandewalle, Van der Vegt, Nool (secretaris)
  Adaptieve eindige elementen methodes
     Invited speakers:Ricardo Nochetto,Serge Prudhomme, Pavel Solin
  Inverse problemen en onzekerheidskwantificering
     Invited speakers: Andrew Stuart, Olivier Le Maître, Youssef Marzouk
 
2014 :   Veldman (voorzitter), Oosterlee, Van Daele, Vandewalle, Nool (secretaris)
  Domein decompositie en multifysica
     Invited speakers:Martin J. Gander, Axel Klawonn, Daniel Rixen
  Sterk oscillerend gedrag
     Invited speakers: Simon N. Chandler-Wilde, Ivan Graham, Daan Huybrechs
 
2015 :   Hundsdorfer (voorzitter), Oosterlee, Bisseling, Koren, Roose, Nool (secretaris)
  Fortieth Numerical Analysis Conference Woudschoten
Past, Present and Future of Scientific Computing
     Invited speakers:Margot Gerritsen, Desmond J. Higham,Tamara G. Kolda,
     Cleve Moler, Philip L. Roe, Gerhard Wanner
  After-dinner speech
     Gerard Alberts
       
2016 :   Roose (chair), van der Vegt, Vandewalle, Nool (secretariat), Anholt (secretariat)
    Numerical methods for big data analytics
    invited speakers: Peter Richtarik, George Karypis
    Monte Carlo methods for partial and stochastic differential equations
    invited speakers: Frances Kuo, Michael Tretyakov
    Mixed finite element methods
   

Invited speakers: Douglas N. Arnold, Daniele Boffi

     
     
2017   van der Vegt (chair), Vuik, Oosterlee, Anholt (secretariat)
    Eigenvalue problems
    invited speakers: Francoise Tisseur, Karl Meerbergen
    Numerical techniques for social media and network problems
    Invited speakers: Hans de Sterck, Nelly Litvak
    Semi-smooth Newton methods
    Invited speakers: Karl Kunisch, Michael Ulbrich
     
2018    Vanderwalle (chair), Koren, Bisseling, Anholt (secretriat
    Multilevel Monte Carlo methods
    invited speakers: Aretha Teckentrup, Raul F. Tempone
    Recent developments in time-integration methods for ODEs and PDEs
    Invited speakers: Rob Falgout, Giovanni Samaey
    Sparse direct linear solvers
    Invited speakers: Jennifer Scott, Xiaoye Sherry Li